Akcja Oswajamy Mróz

Data dodania: 19 stycznia 2018   |  Ilość komentarzy: 0   |  Kategorie: Aktualności

Pod patronatem naukowym Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w lutym 2018 roku, zostanie przeprowadzony eksperyment z wykorzystaniem komory termoklimatycznej PK dla szerszych, w stosunku do dokonanych w styczniu 2017 r., testów zachowania się człowieka i sprzętu w warunkach długotrwałej ekspozycji na skrajnie niskie temperatury otoczenia.

Do udziału i badań zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk: naukowców, ratowników, lekarzy, sportowców techników z zakresu telemedycyny, itp. Chcielibyśmy zaprosić również sympatyków i pasjonatów jazdy na rowerach, producentów odzieży i sprzętu outdoorowego oraz innych, których interesuje zima i mróz.

Testy w komorze termoklimatycznej, stanowią pierwszą fazę przygotowań do planowanej na styczeń 2019 r. wyprawy rowerowej do Jakucji. Mają posłużyć do lepszego poznania psycho-fizycznych reakcji człowieka w szczególnych warunkach, zdefiniowania punktów krytycznych oraz wypracowania procedur zapobiegających procesom niepożądanym. Zdobyte podczas testów wiedza i doświadczenia, zostaną wykorzystane w organizacji tego złożonego pod wieloma względami przedsięwzięcia.