Potwierdzenie płatności

Możesz także dołączyć potwierdzenie płatności poniżej.

Ułatwi to nam identyfikację uczestnika szkolenia.

Adres email: *
Imię i nazwisko uczestnika szkolenia: *